STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng dùng trong diệt khuẩn y tế Theo phụ lục BOLSAPLAST, S.L. BOLSAPLAST, S.L. Dùng cho hấp tẩy tiệt trùng các y cụ và vật tư tiêu hao, đảm bảo vô khuẩn các dụng cụ khám chữa, dụng cụ phẫu thuật. Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A