STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu vô trùng ETHICON BONE WAX Johnson & Johnson Private Limited Johnson & Johnson Private Limited ETHICON Bone Wax được sử dụng để cầm máu trên bề mặt xương Quy tắc 8 - Phân loại trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro TTBYT Loại C