STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bao cao su Univiva Strong man ; Univiva Super warm ; Univiva Super nanothin Please latex products Sdn.Bdh Please latex products Sdn.Bdh Bao cao su Phần II. Mục D. Quy tắc 16 TTBYT Loại C