STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại Theo danh mục Henso Medical (Hangzhou)Co.,Ltd Healthaw Medical Limited HENSO- China Henso Medical (Hangzhou)Co.,Ltd Healthaw Medical Limited HENSO- China dùng chăm sóc cho bệnh nhân nằm viện Quy tắc 4 TTBYT Loại A