STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo CIMflex 21; CIMflex 21Y; CIMflex 42; CIMflex 42Y; CIMflex QL; CIMflex QL Y; CIMflex TC; Asteri 56 CIMA Technology, Inc - Mỹ CIMA Technology, Inc - Mỹ Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C