STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng dụng cụ y tế HSK-71.4.2GI.SU1 Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để cất giữ, bảo quản dụng cụ y tế, sử dụng hàng ngày tại bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế.. Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe đẩy thuốc bằng thép không gỉ HSK-60.2.1L; HSK-60.2.1S.1D Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để vận chuyển và phân phát thuốc hoặc chế phẩm y tế tương tự tới giường bệnh trong bệnh viện, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe đẩy thuốc/trị liệu bằng thép không gỉ HSK-62.2.1L Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để vận chuyển và phân phát thuốc đồ trị liệu hoặc chế phẩm y tế tương tự tới giường bệnh trong bệnh viện, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A