STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c VITROS Chemistry Products %A1c Performance Verifier I Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa và tích hợp VITROS để theo dõi hiệu năng của thuốc thử HbA1c (VITROS HbA1c Reagent Kit). Quy tắc 7 TTBYT Loại B