STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 GEL SIÊU ÂM AP-GL CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ Dùng để bôi ngoài da, phù hợp tần số siêu âm, điện tim, điện não Quy tắc 4 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
2 DÂY HÚT DỊCH PHẪU THUẬT AP-HDPT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ Dùng để hút dịch trong phẫu thuật Quy tắc 4 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
3 BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH AP-DTD CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ Dùng để truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 6 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại B
4 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU AP-TNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ Dùng để đựng nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 2 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
5 DÂY OXY AP-DOX CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ Dùng để truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng nồng độ oxy trong đường thở và cải thiện tình trạng giảm oxy trong máu. Quy tắc 4 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
6 DÂY HÚT NHỚT AP-DHN CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT AN PHÚ Dùng để hút đờm, dãi bệnh nhân trong khoang miệng đến hầu, hốc mũi để thông tắc đường thở cho bệnh nhân. Quy tắc 5 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A