STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Anesthesia Video laryngoscope and accessories included (Bộ đặt nội khí quản có camera và phụ kiện đi kèm) HT-AD SHENZHEN UNICARE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO.,LTD Dùng để đặt nội khí quản cho bệnh nhân Quy tắc 06, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A