STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV (Alere Determine HIV-1/2) Theo phụ lục Theo phụ lục Alere Medical Co., Ltd Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV Quy tắc 1, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D