STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HBSAG (Alere Determine HbsAg) 7D2543 Alere Medical Co., Ltd. Alere Medical Co., Ltd. Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HBSAG Quy tắc 1, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D