STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh Syphilis (Alere Determine Syphilis TP) 7D2443 Alere Medical Co., Ltd. Alere Medical Co., Ltd. Xét nghiệm chẩn đoán nhanh Syphilis Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C