STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thước đo khúc xạ 2202-P-1000 Keeler Ltd, Anh Keeler Ltd, Anh Dùng để kiểm tra chức năng thị giác Quy tắc 4 TTBYT Loại A