STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy trợ thính XM-919T; XM-999E; XM-909E; XM-900A; Shenzhen Zhaizai Trading Co., Ltd /Trung Quốc Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Trợ thính cho người khiếm thính Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ ST-HC25; ST-HC26; ST-HC29; Anqing Kangmingna Packaging Co. Ltd /Trung Quốc Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Dùng chứa đựng trang thiết bị, dụng cụ y tế để tiệt trùng Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Miếng dán điện cực tim ST-EC03; Shanghai Yuechen Medical Supply Co., Ltd /Trung Quốc Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Sử dụng để đo và theo dõi điện tim ECG Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A