STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải Khăn chống nhiễm khuẩn x 5 L.E. West International L.E. West International Chống nhiễm khuẩn 1 mục 2 TTBYT Loại B
2 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải Kem chống nhiễm khuẩn L.E. West International L.E. West International Chống nhiễm khuẩn 1 mục 2 TTBYT Loại B
3 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải Băng thạch cao x 20 L.E. West International L.E. West International Băng vết thương 4 TTBYT Loại A
4 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải Băng vết thương các cỡ x 6 L.E. West International L.E. West International Băng vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
5 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải Gạc y tế x 10 L.E. West International L.E. West International Băng vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
6 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải Gạc băng vết bỏng x 10 L.E. West International L.E. West International Băng vết bỏn 1 mục 2 TTBYT Loại B