STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” Kim băng an toàn x 6 L.E. West International L.E. West International Dùng trong an toàn hàng hải 4 TTBYT Loại A
2 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” Băng tam giác x 4 L.E. West International L.E. West International Dùng trong an toàn hàng hải 1 mục 1 TTBYT Loại A
3 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” Kéo x 1 L.E. West International L.E. West International Dùng trong an toàn hàng hải 4 TTBYT Loại A
4 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” Túi nhựa cách ly vết bỏng x 1 L.E. West International L.E. West International Dùng trong an toàn hàng hải 1 mục 1 TTBYT Loại A
5 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” Băng dính x 1 L.E. West International L.E. West International Dùng trong an toàn hàng hải 4 TTBYT Loại A