STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thuốc PBT.12.2020.1 Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Bảo Trí /Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Bảo Trí /Việt Nam Sử dụng để đựng, chứa thuốc. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Xe để monitor PBT12.2020.2 Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Bảo Trí /Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Bảo Trí /Việt Nam Sử dụng đặt máy monitor Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A