STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu loại trượt Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthcare Sản phẩm được dùng để ngăn chảy máu trong quá trình thực hiện các thủ thuật chẩn đoán hoặc can thiệp mạch máu. Quy tắc 7 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại D