STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng cuộn phồng, túi tiệt trùng tự hàn Theo danh mục Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd/ Trung Quốc Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd/ Trung Quốc dùng bảo quản thiết bị tiwwtj trùng Quy tắc 4 TTBYT Loại A