STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Surgery 8500; Surgery 8600; Surgery 8700; Surgery 8800; Surgery 8900 Modular; DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH /Đức DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH /Đức Sử dụng cho mục đích phẫu thuật Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A