STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy lắc tiểu cầu PF96-Pro, PF15-Pro, PF48-Pro Helmer Scientific/ Mỹ Helmer Scientific/ Mỹ Dùng để lắc tiểu cầu. Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tủ ủ tiểu cầu PC1200-Pro, PC100-Pro, PC900-Pro, PC2200i PC3200i PC4200i Helmer Scientific/ Mỹ Helmer Scientific/ Mỹ Dùng để bảo quản tiểu cầu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B