STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ghế khám Theo phụ lục Theo phụ lục Takagi Seiko Co., Ltd. Đặt các thiết bị khám mắt Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Mặt nạ khám khúc xạ VT-5 Takagi Seiko Co., Ltd. Takagi Seiko Co., Ltd. Kiểm tra thị lực mắt Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Kính hiển vi phẫu thuật OM-19 Takagi Seiko Co., Ltd. Takagi Seiko Co., Ltd. Phóng to hình ảnh trong phẫu thuật Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Takagi Seiko Co., Ltd. Đo khúc xạ và độ cong giác mạc mắt Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Thiết bị đo nhãn áp AT-1 Takagi Seiko Co., Ltd. Takagi Seiko Co., Ltd. Do nhãn áp mắt Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A