STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ambu bóng bóp trẻ em AL-0807-1/7 ALTERA TIBBI MAIZEME SAN.VE TIC. AS. ALTERA TIBBI MAIZEME SAN.VE TIC. AS. Giúp tạo nhịp thở cho người bệnh, cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong cơ thể Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ambu bóng bóp người lớn AL-0806-1/7 ALTERA TIBBI MAIZEME SAN.VE TIC. AS. ALTERA TIBBI MAIZEME SAN.VE TIC. AS. Giúp tạo nhịp thở cho người bệnh, cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong cơ thể Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A