STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Mổ OT-2000; OT-2100; OT-2200; ST.FRANCIS MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD /ĐÀI LOAN ST.FRANCIS MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD /ĐÀI LOAN Hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A