STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG) TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG) ELECTRIC WARMER BAG 25cm x 25cm; ELECTRIC WARMER BAG 25cm x 28cm; ELECTRIC WARMER BAG 28cm x 38cm CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để chườm nóng, chườm lạnh. Quy tắc 4 (mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT- BYT) TTBYT Loại A