STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG CÁC LOẠI Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU SIGMA MEDICAL SUPPLIES CO.,LTD -Dùng để bảo vệ dụng cụ y tế không bị nhiễm khuẩn sau khi đã tiệt trùng. Quy tắc 4, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A