STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng máu Theo danh mục đính kèm Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C