STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi thu nhận máu cuống rốn Theo danh mục đính kèm Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Dùng để thu nhận và xử lý máu cuống rốn Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C