STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bán khám và trị liệu điều khiển điện và linh, phụ kiện đi kèm Sun-FECO2E Sunflower Medical Ltd Sunflower Medical Ltd Dùng để bệnh nhân ngồi, nằm trong quá trình khám, trị liệu. Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A