STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu hàn răng Theo phụ lục Theo phụ lục GC America Inc Vật liệu hàn răng dùng trong nha khoa dùng để phục hình răng trong trường hợp hàn gắn răng, răng sứt mẻ Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B