STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu (kim loại) làm răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục Dentsply International, Inc. Để sản xuất phục hình răng vĩnh viễn: răng lẻ/cầu răng, răng cửa/cối, telescopic Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B