STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hộp đựng dụng cụ và vít TIN-008 Osteonic Co., Ltd. Osteonic Co., Ltd. Dùng để đựng dụng cụ và vít Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tua vít cho tay khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện dùng gắn vào tay khoan dùng trong nha khoa Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A