STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thước đo kích cỡ chỏm xương đùi Theo phụ lục Theo phụ lục DePuy Orthopaedics, Inc. Thước đo kích cỡ chỏm xương đùi DEPUY được chỉ định để sử dụng như một dụng cụ hỗ trợ trong phẫu thuật tái tạo khớp. Phần II: Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – B. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế xâm nhập – Quy tắc 6.1: Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời. TTBYT Loại A