STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Búa thử phản xạ Búa thử phản xạ Catalogue No.: M05-320-250 Spengler Spengler dùng thử phản xạ của bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Túi tăng tốc dịch truyền Túi tăng tốc dịch truyền 500cc-1000cc Catalogue No.: 528 101 Spengler Spengler Dùng trong y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A