STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van dẫn lưu dịch trong phẫu thuật cườm S4-2000, S4-2050, S4-2100, S4-2200 FCI FCI Dùng trong phẫu thuật mắt Qui tắc 8 TTBYT Loại C