STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện ST-06; ST-08; ST-260; SG-02; Sturdy Industrial Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd Tạo ra các tư thế khác nhau của bệnh nhân, giúp bác sỹ thuận lợi trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A