STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 20 thông số huyết học BloodTrol 16 SFRI SAS SFRI SAS BloodTrol 16 là chất kiểm chứng huyết học được thiết kế để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của các máy phân tích 3 thành phần bạch cầu của hãng SFRI. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B