STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van dẫn lưu dịch não tủy Theo phụ lục Theo phụ lục Integra LifeSciences Corporation Được dùng để dẫn lưu dịch não tủy Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D