STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi độn mông silicon Theo danh mục Establishment labs S.A, Costa Rica Establishment labs S.A, Costa Rica Dùng để cấy ghép vào cơ thể Quy tắc 8 TTBYT Loại C