STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ ATS Infinium Medical Inc. – Mỹ Infinium Medical Inc. – Mỹ Dùng trong phẫu thuật QT 12 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A