STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa dịch đa chức năng TRU-CLOSE Suction Drainage System with Empty Port/ TCS1000, TCS300D, TCS500, TCS500D, TCS500DS Uresil, LLC – Mỹ Uresil, LLC – Mỹ Túi chứa dung dịch dẫn lưu trong các thủ thuật dẫn lưu đường mật, dẫn lưu ổ bụng, dẫn lưu sau phẫu thuật và các ứng dụng dẫn lưu khác QT 11 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B