STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cage cột sống Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng cột sống Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Hệ thống cố định cột sống Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng cột sống Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Khớp lồi cầu Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình để thay thế khớp cầu bị hỏng Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Vít dùng trong nắn chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị nha khoa Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Vít, nẹp mesh, nẹp ghim xương sọ mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng sọ mặt để cố định xương bị gãy Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Nẹp cố định xương hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng sọ mặt để cố định xương bị gãy Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Nẹp, mesh cố định xương hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng hàm mặt để cố định xương bị gãy Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Vít, nẹp cố định xương hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng hàm mặt để cố định xương bị gãy Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C