STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ambu Bóng bóp PMR-L; PMR-M; Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd Dùng để cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A