STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật/ Áo chống dịch/ Áo phòng hộ; Mũ liền áo, Mũ liền áo liền quần APT; MLA; MAQ Phúc Hà Phúc Hà Dùng trong lĩnh vực y tế: Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân; Trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch, tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm hoặc dùng phòng hộ thông thường. Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Mũ liền áo liền quần liền giầy MAQG Phúc Hà Phúc Hà Dùng trong lĩnh vực y tế: Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân; Trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch, tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm hoặc dùng phòng hộ thông thường. Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Quần phẫu thuật/ quần chống dịch/ Quần phòng hộ QPT Phúc Hà Phúc Hà Dùng trong lĩnh vực y tế: Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân; Trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch, tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm hoặc dùng phòng hộ thông thường. Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giầy phẫu thuật/Giầy chống dịch/ Giầy phòng hộ GPT Phúc Hà Phúc Hà Dùng trong lĩnh vực y tế: Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân; Trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch, tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm hoặc dùng phòng hộ thông thường. Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Mũ phẫu thuật/ Mũ y tá/ Mũ chống dịch/ Mũ phòng hộ MPT Phúc Hà Phúc Hà Dùng trong lĩnh vực y tế: Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân; Trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch, tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm hoặc dùng phòng hộ thông thường. Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A