STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đi bộ dành cho người khuyết tật khung nhôm bốn bánh ST07; CPS02; SICP02; WAG01; WCC04 Kowa Co.,Ltd Kowa Co.,Ltd Dùng để hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A