STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid test) No.60480 Tri-Med Tri-Med Xét nghiệm nhanh, phát hiện HP Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B