STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cannula thở mũi, các cỡ YQZ-03-01; YQZ-03-02; YQZ-03-03; YQZ-03-04; YQZ-04-01; YQZ-04-02; YQZ-04-03; YQZ-04-04 SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Dùng thở không xâm lấn ( Oxy, CPAP) Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây thở silicon, các cỡ HXG-09-01; HXG-09-02; HXG-09-03; HXG-09-04; HXG-09-05; HXG-09-06 SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Vật tư tiêu hao dùng cho máy thở các loại Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bóp bóng, các cỡ FSQ-01-01; FSQ-01-02; FSQ-01-03; FSQ-02-01; FSQ-02-02; FSQ-02-03 SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Bóng bóp bằng tay Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Co nối, các loại WT-06 ST-01; ST-02; ST-07; ST-08; ST-10; ZT-14; ZT-15; ZT-16; ZT-17; ZT-18 SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Phụ kiện của dây thởBóng bóp bằng tay Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bẫy nước JSB-01; JSB-02; JSB-03 SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Phụ kiện của dây thở Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Van dây thở MF-01; MF-02 SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Phụ kiện của dây thở Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bầu phun AG-AS3001 Aerogen Ltd / Ireland SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / Trung Quốc. Phụ kiện của dây thở Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B