STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường cấp cứu 4 động cơ nhãn hiệu Qualitas Beta Plus Bao gồm nệm , cọc truyền dịch và bàn ăn PF-3100 PA-6415FABABA Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
2 Giường cấp cứu 3 động cơ nhãn hiệu Qualitas Beta Plus Bao gồm nệm , cọc truyền dịch, bàn ăn PF-3100 PA-6315FABABA Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
3 Giường cấp cứu 3 động cơ nhãn hiệu Qualitas Beta Plus Bao gồm nệm , cọc truyền dịch, bàn ăn PF-3100 PA-6325FABABA Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
4 Giường hồi sức cấp cứu có cân 4 động cơ nhãn hiệu Gamma Bao gồm nệm , cọc truyền dịch, bàn ăn PF-3100, Gá treo bình oxy PA-66250DXS Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
5 Bàn sinh hoạt động bằng diện bao gồm bàn ăn, và gá treo bình oxy PF-3130A PD-200DA Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
6 Bàn sinh hoạt động bằng cơ bao gồm bàn ăn PF-3100 PD-100D Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
7 Giường bệnh nhi một tay quay PB-2100 Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A
8 Tủ đầu giường PF-1100A Paramount Bed / Indonesia Paramount Bed/ Thailand Sử dụng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A