STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng bệnh phẩm vô trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Sejong Medical Co., Ltd., Korea Túi đựng bệnh phẩm vô trùng sử dụng 1 lần được chỉ định sử dụng trong các quy trình nội soi ổ bụng cần đến việc cắt mô hoặc mảnh thừa từ khoang bụng. Quy tắc 6 TTBYT Loại B