STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy giúp thở Vento 62 SternMed GmbH SternMed GmbH Hỗ trợ bệnh nhân thở oxy và đưa oxy vào phổi và cơ thể bệnh nhân Quy tắc 11, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Bơm tiêm điện SPN 58 SternMed GmbH SternMed GmbH Dùng để kiểm soát tự động lượng thuốc, dung dịch tiêm, truyền vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 11, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bơm truyền dịch IPN 56; IPN 57 SternMed GmbH SternMed GmbH Dùng để kiểm soát tự động lượng dung dịch tiêm, truyền vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 11, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy theo dõi bệnh nhân Macs 10; Macs 20; Macs 30; Macs 40; Macs 50 SternMed GmbH SternMed GmbH Theo dõi các chỉ số sống còn của bệnh nhân Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Đèn mổ Lumax 3; Lumax 5; Lumax 25 SternMed GmbH SternMed GmbH Đèn chiếu sáng trong khi mổ Quy tắc 12, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn mổ Onex 101; Onex 102; Onex 201; Onex 202; Onex 203 SternMed GmbH SternMed GmbH Bàn mổ dành cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A